Tjänster inom rådgivning och datainsikter

Customized handprint reports

Vad menas egentligen med handprint?
Koldioxidavtrycket hänvisar till den negativa miljöpåverkan som en produkt genererar under som livscykel, medan ”handprint” i stället hänvisar till den positiva miljöpåverkan en renoverad produkt genererar genom att återigen kunna tas i bruk genom ytterligare en livscykel.

Syftet med bedömning av koldioxidhandavtryck är att beräkna en produkts positiva växthusgaseffekter jämfört med en alternativ lösning (som tillverkning av en ny mobil eller bärbar dator).

Skapa värde genom värdefulla datainsikter
När du som kund använder en av våra tjänster inom återtag (återlämnande av en använd enhet) eller någon av våra tjänster inom återförsäljning (köper en renoverad produkt), kan vi förse er med relevant data enligt “handprint”-metoden.

Handprintmetoden använder validerade ISO-metoder för att beräkna den positiva effekten av att återlämna en använd produkt och därigenom möjliggöra för att denna kan leva vidare. Vi gör detta genom att renovera den enheter som kommer in till oss och göra tillgängliga för en ny användare.

Effekten av dagens regulatoriska rekommendationer av vetenskapsbaserade mål eller Green House Gas Protocol är:

  • Återlämning av en använd produkt: informativ information om undvikande data (ungefär 98 % av produktionsfotavtrycket)
  • Upphandling av en renoverad produkt: Informativa och regulatoriska rapporteringsdata där fotavtrycket på produktionen kommer att vara cirka 2-3 % jämfört med en ny enhet

 

Mängden e-avfall som genererades 2019 motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn. Vi måste vara beredda att ändra vårt konsumentmönster för att bli mer hållbara. Få de data och insikter du behöver för att kunna göra mer hållbara val. Det är ett steg i rätt riktning.

Stefan Nilsson, ESG-direktör på Foxway

Hur fungerar det i verkligheten?

Vi säkerställer att du som kund får regelbundna handavtrycksrapporter från oss. Data finns tillgängliga per produktkategori och sammanfattas smidigt i rapporterna. Den data som ni får genom våra rapporten, kan med fördel användas som information i er hållbarhetsrapport. Förslagsvis som undvikandedata (om de returneras) eller användas som låga fotavtrycksdata (om de upphandlas).

Konceptuellt minskar handavtrycket det negativa fotavtrycket från tech industrin, och genom vår data kan du få en bättre förståelse för ditt företags data och miljöpåverkan. En fullt implementerad tech-as-a-service-modell på ditt företag kan minska fotavtrycket med mer än 50 %.

Vår handavtrycksrapporteringstjänst är en bra guide för att starta resan mot och nå de hållbarhetsmål som er organisation har satt upp. Data är makt och genom att använda våra handavtrycksrapporter får du värdefulla insikter som gynnar både er organisation och miljön.

Schedule a free consultation with our experts!

Fill in the form and we will get back to you as soon as possible.


CAPTCHA image

* These fields are required.

 

By submitting this form, you agree to receive marketing messages from Foxway. Learn more about our Terms of Service & Privacy Policy.

Do you want to read more?

Related services

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk