Livscykeltjänster

Digital helhetslösning seniorer

Foxway arbetar med digital inkludering för seniorer – låt oss berätta varför. 

Vi är många som har bidragit till att samhället har digitaliserats i rasande fart. Idag är det inte helt enkelt att vare sig åka kollektivt, köpa teaterbiljetter, utföra ett vårdärende eller komma i kontakt med myndigheter om vi inte har ett digitalt verktyg och kunskap om hur det används. ​ Att få möjlighet att vara digitalt inkluderad är för oss en demokratifråga. ​

Framåt har Sverige utmaningar som gör att digitalt inkluderade seniorer är en viktig fråga för hela samhällsstrukturen. När resurserna är knappa så måste omsorgspersonalens tid användas klokt. Digitala arbetssätt är ett naturligt komplement för en effektiv och fortsatt god omsorg. Därför har vi tagit fram en cirkulär helhetslösning för att möjliggöra digitalt innanförskap för seniorer.

En helhetslösning för våra seniorer

Digital inkludering som tjänst

Vi erbjuder en helhetslösning med fast månadskostnad. Vi skräddarsyr innehållet utifrån era behov och önskemål.

  • Digitalt verktyg. iPad med mobiluppkoppling och 20 GB surf. Vi erbjuder stöd i managering och hantering av de iPads som delas ut.

 

  • Pedagogiskt utbildningsmaterial.  ”Kom igång med din iPad” är en fysisk handbok med enkla konkreta tips. Via boken nås även en rad inspelade filmer.

 

  • Processtöd. Vi erbjuder stöd i genomförande från våra erfarna processledare. Det kan handla om utbildning, nulägesanalyser, kartläggningar, nyttorealisering etc.

Testa vår kalkylator!

För att möjliggöra omställning behöver även den äldre generationen ha tillgång till digitala verktyg. På denna sida kan du ställa kostnaden för digitala enheter i relation till arbetad tid för en undersköterska i kommunal hemtjänst.

Till kalkylator

Alla ska ha rätt till att nyttja digitaliseringen. Oavsett ålder. Vi hjälper er att hitta rätt digitala lösning för er. Så att ni kan fortsätta göra det ni är bäst på.

Andrea Blixter, Processledare på Foxway

Verktyg

För att underlätta en digital inkludering av seniorer krävs det ett lättanvänt verktyg och operativsystem. Detta går hand i hand med Apples produkter. Vi har därför valt att erbjuda surfplattor med mobiluppkoppling. Utöver en smidig leverans av verktyget, får ni ett cirkulärt helhetserbjudande – det vill säga en hållbar kostnad, en hållbar hantering och ett hållbart återtag av enheterna. Med oss får ni en partner som stöttar er med allt från avtal och leverans, försäkringar och service, till återköp och återvinning. Läs mer om digitala hjälpmedel för äldre ›

Innovation

För att lösa utmaningen med seniorers digitala utanförskap måste vi tänka nytt och arbeta på nya sätt, vi erbjuder kommuner stöd i detta arbete. Vi blir en nära partner genom ert förändrings- och digitaliseringsarbete och har också möjlighet att erbjuda hjälp med praktisk implementering och användning av digitala verktyg.

Processtöd

Många kommuner saknar personella resurser för att driva digitaliseringsprojekt på både strategisk och operativ nivå. Här kan våra processledare ta en aktiv roll genom att ge stöd kring både design och genomförande av utbildningsinsatser kopplade till definierade behov. Foxway har både pedagogisk och teknisk kompetens och erbjuder en helhetslösning kring digital inkludering av seniorer. Alltid verksamhetsnära och med användaren i fokus.

Vill du läsa mer?

Schedule a free consultation with our experts!

Fill in the form and we will get back to you as soon as possible.


CAPTCHA image

* These fields are required.

 

By submitting this form, you agree to receive marketing messages from Foxway. Learn more about our Terms of Service & Privacy Policy.

Relaterade tjänster

Hårdvara som tjänst (DaaS)

Hårdvara som tjänst (DaaS) bidrar till att både lösa kundernas dagliga utmaningar och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan ur ett IT-perspektiv. I denna artikel får du ta del av Oskar Sandströms syn på kundernas behov och hur DaaS kan vara en möjliggörare.

Läs mer

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk