Svensk välfärd står inför stora utmaningar

Den demografiska utvecklingen kommer göra det nödvändigt för svensk välfärd att leverera 125 % av nuvarande service med enbart 75 % av personalresurserna*. Digitala lösningar skapar förutsättningar till mer personaleffektiva arbetssätt inom vård- och omsorg, detta komplement bidrar till att resurserna kan räcka till fler.


För att möjliggöra omställning behöver även den äldre generationen ha tillgång till digitala verktyg.  
På denna sida kan du ställa kostnaden för digitala enheter i relation till arbetad tid för en undersköterska i kommunal hemtjänst. Testa vår kalkylator längre ner på sidan!

*Källa

Testa vår kalkylator

Två parametrar för att visualisera kostnadsbilden

Syftet med att satsa på digital teknik till äldre är, utöver att motverka digitalt utanförskap, att möjliggöra digitala arbetssätt inom vård- och omsorg. På så sätt kan vi få resurserna att räcka till fler.

Kostnaden för att förse samtliga personer i din kommun, 75 år eller äldre, med en iPad i 3 år ställs via kalkylatorn i relation till arbetad tid för en undersköterska i kommunal hemtjänst.

Uträkningen visar hur mycket tid vi skulle behöva minska de fysiska besöken hos varje vårdtagare med hemtjänst, för att det ska motsvara hela kostnaden för digitala enheter.

Läs mer om hur vi räknar här

Ange hur många personer i er kommun, som...

1. Är 75 år eller äldre:

2. Har hemtjänst:

Så här många minuter per dag behöver du minska de fysiska besöken hos varje vårdtagare med hemtjänst i ordinärt boende för att hela investeringen ska vara intjänad:

Digitala arbetssätt är ett naturligt komplement för en effektiv och fortsatt god omsorg.

Digitala vårdmöten, mobila trygghetslarm, digital tillsyn och egenmonitorering är några exempel där digitala arbetssätt kan möjliggöra för personalens tid att räcka till fler. För att nyttja dessa arbetssätt krävs att medborgaren har tillgång till ett digitalt verktyg.  
Utöver tidsbesparing ses värdefulla kvalitativa effekter när man satsar på utbildning och tillgång till digitala verktyg till den äldre generationen, exempelvis minskad ensamhet och ökad social delaktighet.

Om vi går från fysiskt till digitalt så frigörs personalens tid och räcker till fler.  

Tiden som frigörs har vi i detta räkneexempel omvandlat till pengar. Beräkningen utgår från vad en undersköterska i kommunal omsorg tjänar i snitt i Sverige idag + arbetsgivaravgifter enligt Skatteverkets schablon. Kostanden för att förse samtliga personer i din kommun, 75 år eller äldre, med en iPad i 3 år har vi omvandlat till arbetade timmar för en undersköterska i kommunal hemtjänst. Det är såklart inte hela sanningen. Men genom att göra en sådan uträkning får vi reda på hur mycket tid vi skulle behöva minska de fysiska besöken hos varje vårdtagare med hemtjänst, för att kostanden med iPads till samtliga medborgare 75+ i din kommun ska vara intjänad.

Detta är enbart ett sätt att visualisera kostnadsbilden!

Syftet med en satsning på digital teknik till äldre är, utöver de positiva kvalitativa effekterna, att möjliggöra digitala arbetssätt inom vård- och omsorg och på så sätt få resurserna att räcka till fler.   

 

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk