Tjänster inom återtag

IT Asset Disposition (ITAD)

IT Asset Disposition (ITAD) är en stor del av vår verksamhet. Tjänsten gör det enklare att ge nytt liv åt begagnade enheter på ett spårbart och miljövänligt sätt, och samtidigt tjäna pengar på dem.

Möjliggör cirkulär IT

På Foxway främjar vi cirkulär IT och hantering av hela livscykeln. Motivationen är att säkerställa att enheterna ger största möjliga värde under så lång tid som möjligt. IT Asset Disposition (ITAD) gör oss unika som den enda leverantören i vår region som globalt hanterar hela livscykeln för IT-utrustning. ITAD definieras som den tjänst Foxway tillhandahåller för processen: Återtag, renovering, återanvändning och rapportering av begagnad IT-utrustning. Tjänsten hanteras i certifierade anläggningar och erbjuds som en global tjänst.

Den IT-utrustning som samlas in registreras, rensas på ett säkert sätt från data, testas, klassificeras, rengörs och säljs vidare. Som kund kan du när som helst övervaka processen via vår unika partnerportal. Rapporter som raderingsrapporter, ESG-rapporter och finansiella rapporter finns också tillgängliga i portalen. Målet är att återanvända så många enheter som möjligt lokalt i den region där utrustningen har sitt ursprung, följt av gränsöverskridande försäljning. Om enheterna inte kan återanvändas utvinns komponenter och råmaterial och återvinns på ett tryggt och säkert sätt.

Foxways mål är att göra cirkulär IT-utrustning tillgänglig för alla, så att en dator kan ha tre livscykler på mer än 10 år. Detta ger direkta fördelar för miljön, och våra partners bidrar i hög grad till denna positiva inverkan

Lasse Mørk-Andersen, Sales Director hos Foxway

Återvinning av värde

Vi på Foxway strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga restvärde för din organisations enheter genom vårt nätverk. Vår motivation är att se till att enheter lever så länge som möjligt genom att ge dem både två och tre livscykler. Detta kan göras genom att omplacera utrustningen inom din organisation eller genom återförsäljning på andrahandsmarknaden.

Datasäkerhet

För att säkerställa att data från de enheter du tillhandahåller inte kommer på villovägar ser vi till att de raderas innan de återanvänds eller säljs vidare.

All radering av data utförs professionellt genom certifierade processer i en särskild “Secure Zone” i Foxways egna lokaler. För säker och fullständig radering av data använder vi Blanccos raderingsprogramvara. Våra förfaranden är ISO-certifierade enligt standarderna ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 och ISO 14001, vilket visar vårt engagemang för kvalitet, säkerhet, informationssäkerhet och miljöledning.

Programvarubaserat dataskydd är en metod för dataskydd som rekommenderas av Gartner, NIST och ISO. Med denna metod kan begagnade enheter säkert säljas vidare utan några spår av den tidigare ägaren. Våra processer för dataradering garanterar fullständig radering varje gång. Varje enhet får ett raderingscertifikat efter raderingen.

Rapport och insikt

Våra kunder får tillgång till en särskild partnerportal som ger en omfattande översikt över all inlämnad dokumentation om utrustning och dataradering. På så sätt får ni full kontroll över era returnerade enheter, både ur ett miljömässigt, ekonomiskt och regulatoriskt perspektiv.

Rapporterna ger insikt i:

  • Fullständig översikt över enheter ner till serienummernivå
  • Enhetens status – återförsäljning/återvinning, borttagen/granulerad
  • Finansiell uppgörelse och försäljningspriser för återförsäljning
  • Ditt företags bidrag till miljön

Miljömässiga besparingar

Genom att returnera enheter som inte längre används hjälper vi fler att njuta av bra IT-utrustning och minskar efterfrågan på helt nya enheter. I vår partnerportal kan ni hitta våra miljörapporter, där miljöbesparingarna dokumenteras. Dessa rapporter kan också integreras i er ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance).

Vi strävar alltid efter att sälja enheterna inom landets gränser, vilket bidrar till mindre påverkan på miljön genom minskade transporter och andra faktorer som ökar utsläppen.

Omplacering inom organisationen

Det är inte alltid nödvändigt att ha den senaste utrustningen för de anställda. Genom att ge den utrustning som redan finns i din organisation ett andra liv får du en mer kostnadseffektiv lösning, samtidigt som du gör ett mer miljövänligt val. Vi hämtar er befintliga utrustning och renoverar den så att de känns som en nästan ny PC, Mac eller mobiltelefon. På så sätt kan andra i din organisation få “ny” utrustning utan att den uppfattas som begagnad.

En annan stor fördel är vår hantering av omplacerade enheter genom vårt integrerade system. Våra medarbetare ser till att enheterna levereras säkert i sina lådor, rengjorda och redo för användning. Vi skickar utrustningen och ser till att den förbereds i enlighet med ditt företags organisatoriska krav.

Trygg och säker global logistik

Foxway hanterar mer än 2 miljoner enheter per år. Eftersom det inte är ovanligt att våra kunder byter ut tiotusentals enheter varje år har vi skalbara processer som gör att vi kan hantera stora volymer.

Bland våra kunder finns organisationer med allt från 500 till 200.000 anställda, var och en med flera enheter som ska hanteras av oss eller av våra strategiska partners.

På Foxway ger vår integrerade hantering av omvänd logistik, företrädesvis kopplad till vår enhet som en tjänst (DaaS), en sömlös upplevelse för våra kunder. Om du väljer Device as a Service (DaaS) i kombination med ITAD skickar vi ny IT-utrustning i ett säkerhetsskåp. Ni använder sedan samma skåp för att returnera använda enheter. På så sätt minimerar vi förpackningsmaterial och miljöpåverkan, samtidigt som vi säkerställer att data som kommer på villovägar återanvänds och hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Schedule a free consultation with our experts!

Fill in the form and we will get back to you as soon as possible.


CAPTCHA image

* These fields are required.

 

By submitting this form, you agree to receive marketing messages from Foxway. Learn more about our Terms of Service & Privacy Policy.

Vill du lära dig mer?

Relaterade tjänster

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk