Kundcase

Foxway signerte Norges første statlige avtale for avhending av brukt IT-utstyr

Fellesavtalen skal bidra til bedre kontroll, trygg håndtering av brukt IT-utstyr og betydelige miljøgevinster.

Med formål om bedre og mer miljøvennlige løsninger, sikret Foxway seg Norges første statlige avtale for avhending av brukt IT-utstyr med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Nå skal over 100 000 ansatte benytte Foxways Global IT Asset Disposition (ITAD)-løsning og dermed bidra til et mer sirkulært forbruk.

Bedre kontroll og miljømessig gevinster

Frem til nå har 150 statlige virksomheter håndtert avhending av brukt IT-utstyr på eget initiativ. For DFØ var det derfor avgjørende at fellesavtalen sikret økonomiske besparelser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av e-handel og bedre rutiner ved å samordne anskaffelser og tjenester av IT-utstyr for alle.
Samtidig var det viktig at avtalen bidro til økt verdiskapning i samfunnet gjennom effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser.
Gevinstpotensialet for gjenbruk av PC-er er flere millioner kroner. Det var derfor viktig at løsningen la til rette for at det brukte utstyret fra virksomhetene ville bli håndtert på en enkel og sikker måte. I tillegg til økonomiske gevinster, vil avtalen også bidra til sirkulære mål som redusert behov for ny produksjon av IT-utstyr og redusert e-avfall.
Den totale klimagassgevinsten ved å gi brukt IT-utstyr fra statlig sektor nytt liv blir nemlig på flere tusen tonn CO2-ekvivalenter.

– Avtalen viser hvor viktig den offentlige innkjøpsmakten er for å bidra til økt gjenbruk og kutt i klimagassutslipp. Ved å etterspørre sirkulære løsninger kan offentlige virksomheter bidra til både lokal verdiskaping og betydelige miljøgevinster, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Arbeidsinkludering som krav

Avtalen skal også bidra til en bærekraftig utvikling gjennom et mer inkluderende arbeidsliv.
Det ble derfor stilt krav til at minimum 20 % av de involverte i avtalen må ha nedsatt funksjonsevne eller være personer som ellers hadde stått utenfor arbeidslivet. Gjennom blant annet direkte samarbeid med NAV Vestfold, Opplæringskontoret og Fønix bidrar Foxway til inkludering. Vi tilbyr arbeidstrening og -praksis for å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb.

– Det å få en person inn i arbeidslivet representerer en økonomisk gevinst på 250 000 kroner i året. I tillegg er det viktig for den enkeltes mentale og fysiske helse, sier direktør Hilde Singsaas i DFØ.

Et ledende eksempel for samfunnet

Denne fellesavtalen viser et stort steg i riktig retning for et mer sirkulært forbruk og sikre at flere i samfunnet får gleden av godt IT-utstyr.

– Avtalen er viktig for staten og sentral i innkjøpssenterets satsing på lang levetid og sirkulære løsninger. Hun føyer til at innkjøpssenteret er tilfreds med avtalen og ser fram til godt samarbeid med Foxway i kontraktsgjennomføringen, sier Anne Reinvold ved Statens innkjøpssenter.

Når statlige virksomheter går i forkant av en slik holdningsendring, vil flere raskt følge etter.

“Ikke bare er vi i Foxway Group veldig optimistiske i forhold til at DFØ viser vei og velger sirkulære løsninger, vi er også kjempestolte over å ha blitt valgt som partner.”

Steinar Aune, CEO Foxway Norge og Head of Global ITAD Foxway Group.

Les mer om innholdet i fellesavtalen med DFØ her.

Enterprise ITAD

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska