Recovery services

IT Asset Disposition

IT Asset Disposition (ITAD) er en stor del av vår virksomhet. Tjenesten gjør det enklere å gi nytt liv til brukte enheter på en sporbar, miljøvennlig måte, og samtidig tjene på dem.

Muliggjør sirkulær IT

Hos Foxway fremmer vi sirkulær IT og full livssyklusstyring. Motivasjonen er å sørge for at enhetene gir størst verdi så lenge som mulig. IT Asset Disposition (ITAD) gjør oss unike som den eneste leverandøren i vår region som globalt håndterer hele livssyklusen til IT-utstyr. ITAD defineres som tjenesten Foxway leverer for prosessen: retur, renovering, gjenbruk og rapportering av brukt IT-utstyr. Tjenesten håndteres i sertifiserte anlegg og tilbys som en global tjeneste.

IT-utstyret som samles inn, registreres, blir sikkert slettet for data, testet, gradert, rengjort og videresolgt. Som kunde kan du til enhver tid følge med på prosessen gjennom vår unike Partner Portal. Rapporterer som sletterapporter, ESG-rapporter og finansielle rapporter finnes også i portalen. Målet er å gjenbruke så mange enheter som mulig lokalt i den regionen utstyret kommer fra, dernest salg over landegrenser. Kan ikke enhetene gjenbrukes utvinnes komponenter og råstoff og resirkuleres på en trygg og sikker måte.

Foxways mål er å gjøre sirkulært IT-utstyr tilgjengelig for alle, og muliggjøre at en PC får tre livssykluser over mer enn 10 år. Dette gir direkte fordeler for miljøet, og våre partnere bidrar i aller høyeste grad til denne positive innvirkningen.

Lasse Mørk-Andersen, Sales Director hos Foxway

Gjenvinning av verdi

Foxway etterstreber alltid å oppnå den høyeste restverdien for din virksomhets enheter gjennom vårt nettverk. Vår motivasjon er å sørge for at digitale enheter skal leve så lenge som mulig, dette gjør vi gjennom å gi dem både to og tre livssykluser. Dette kan skje ved å omplassere utstyret innad i din organisasjon eller gjennom videresalg på annenhåndsmarkedet.

Datasikkerhet

For å sikre at data fra enhetene du leverer ikke kommer på avveie, sørger vi for at de slettes før de gjenbrukes av andre eller videreselges.

All datasletting utføres profesjonelt gjennom sertifiserte prosesser i en dedikert “Sikker Sone” i Foxways egne lokaler. For sikker og fullstendig sletting av data bruker vi sletteprogramvaren Blancco. Våre prosedyrer er ISO sertifiserte i henhold til ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 og ISO 14001 standarder, noe som indikerer vår forpliktelse til kvalitet, sikkerhet, informasjonssikkerhet og miljøstyring.

Programvarebasert databeskyttelse er en metode for databeskyttelse som anbefales av Gartner, NIST og ISO. Med denne metoden kan brukte enheter trygt selges videre uten spor fra tidligere eier. Våre datasletteprosesser garanterer fullstendig datasletting hver gang. Hver enhet mottar et slettesertifikat etter sletting.

Rapport og innsikt

Våre kunder får tilgang til en dedikert Partner Portal, som gir en helhetlig oversikt over alt innsendt utstyr og datasletting dokumentasjon.

På den måten oppnår kunden full kontroll over sine returnerte enheter, både fra et miljø-, økonomisk- og regulatorisk perspektiv.

Rapportene gir innsikt i:

  • Fullstendig oversikt over enheter ned i serienummernivå
  • Enhetens status – Videresalg/Resirkulert, Slettet/Granulert
  • Finansielt oppgjør og salgspriser for videresalg
  • Din bedrifts miljømessige bidrag

Miljøbesparelser

Ved å levere inn enheter som ikke lenger er i bruk bidrar man til at flere får gleden av godt IT-utstyr, samtidig som vi reduserer etterspørselen etter helt nytt utstyr. I vår Partner Portal finner kundene våre miljørapporter, hvor miljøbesparelser dokumenteres. Disse rapportene kan også integreres inn i kundens ESG (Environmental, Social and Governance) rapportering.

Det at vi alltid etterstreber å selge enhetene innenfor landegrensene bidrar også positivt til miljøet ved å redusere transport og andre faktorer som gir økt utslipp.

Omplasser innad i bedriften

Det er ikke alltid nødvendig med det nyeste utstyret for de ansatte. Gir man utstyret som allerede eksisterer i bedriften et andre liv, vil man både få en mer kostnadseffektiv løsning, og samtidig ta et mer miljøvennlig valg. Vi samler inn utstyret dere allerede har og renoverer det, slik at det oppleves som en nesten ny PC, Mac eller mobil. På den måten kan andre i bedriften få «nytt» utstyr, uten at det oppleves som brukt.

En annen stor fordel er vår håndtering av omplasserte enheter gjennom vårt integrerte system. Våre medarbeidere sørger for å levere enhetene trygt i sine esker, renset og klare for bruk. Vi sender utstyret og sikrer at det er klargjort etter bedriftens organisatoriske krav.

Trygg og sikker global logistikk

Foxway håndterer mer enn 2 millioner databærende enheter per år. Da det ikke er uvanlig at våre kunder bytter ut titusentalls av enheter årlig, har vi skalerbare prosesser som muliggjør håndteringen av store volum.

Våre kunder består av bedrifter med alt mellom 500 og 200 000 ansatte, hvor hver og én har flere enheter som skal håndteres av oss eller av våre strategiske samarbeidspartnere.

På Foxway gir vår integrerte håndtering av omvendt logistikk, helst koblet mot vår Device as a Service (DaaS), en sømløs opplevelse for våre kunder. Velger man Device as a Service (DaaS) i kombinasjon med ITAD, sender vi ut nytt IT-utstyr i sikkerhetsskap og kunden benytter det samme skapet for retur av sine brukte enheter. På denne måten minimerer vi pakkemateriale og miljøavtrykk, samtidig som vi sikrer data på avveie, gjenbruk og miljømessig rett håndtering.

Avtal en gratis konsultasjon med våre eksperter!

Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.


CAPTCHA image

* These fields are required.

 

By submitting this form, you agree to receive marketing messages from Foxway. Learn more about our Terms of Service & Privacy Policy.

Ønsker du å lese mer?

Relaterte tjenester

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska