Miljövänlig och prisvärd IT för skolförvaltningen / Vi gör ditt digitala liv enklare / Foxway

Artikel

Cirkularitet är nyckeln till hållbarhet 

Hållbar upphandling som tar in det cirkulära perspektivet är ett måste för att den offentliga sektorn ska minska sin klimatpåverkan.

Svensk skola har varit i framkant i digitaliseringen de senaste åren men behöver fortsätta utvecklas för att möta framtidens behov. Skolverket har tagit fram en nationell strategi för digitalisering som syftar till att ge eleverna digital kompetens för ett livslångt lärande, samtidigt som lärarresurser och system ska vara ändamålsenliga och säkra. Nästa steg i utvecklingen är att de nationella proven digitaliseras med start hösten 2024. 

Pandemin har varit en faktor som har bidragit till att öka tempot i digitaliseringen. På kort tid tvingades många offentligt finansierade verksamheter att ändra arbetssätt i grunden. Exempelvis har de flesta huvudmännen numera erfarenhet av att bedriva undervisning på distans och genom detta tog pedagogernas digitala kompetens ett jättekliv av ren nödvändighet. 

Parallellt med digitaliseringen har hållbarhetsfrågorna blivit allt viktigare i samhället. 2015 fastställde FN de globala målen för hållbar utveckling som syftar till att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Handlingsplanen Agenda 2030 är en riktlinje för hur myndigheterna utvecklar och bedriver sitt hållbarhetsarbete. 

Alla Sveriges kommuner har i dag ambitiösa mål för sitt hållbarhetsarbete. Arbetet med Agenda 2030 leds oftast av en hållbarhetschef som har en stor uppgift i att utmana och förändra arbetssätt som är etablerade sedan lång tid tillbaka för att målen ska nås. Digitaliseringen leder till att kommunerna behöver köpa in större mängd IT-utrustning, vilket kan leda till en negativ klimatpåverkan om inte inköpsprocesserna förändras. 

Kraven som ställs inom hållbarhetsområdet är ofta grundläggande (t ex att enheterna har vissa certifieringar) och innebär i sig en minimal reducering av klimatpåverkan.  

Vi på Foxway hjälper den offentliga sektorn att gå från linjär konsumtion till att bli mer cirkulära i sitt sätt att tänka och agera. Våra tjänster innebär att ni som kunder får hjälp med att hantera IT-utrustning på ett sätt som är både kostnadseffektivt och hållbart. Vi har tagit fram en guide för att bidra till skillnad och förändring i inköpsprocessen. Guiden heter Skolans hållbara val och innefattar hur kommunerna på ett enkelt sätt kan ta in hållbarhetsaspekt i upphandlingarna av digitala verktyg för skolan. 

Nedan följer några viktiga insikter ur ett hållbarhetsperspektiv: 

  • Mer än 80 % av koldioxidutsläppen sker vid produktion och transport av nya enheter. Därför är det viktigt att förlänga livslängden på de digitala verktygen och ge dem så många livscykler som möjligt. Ju högre kvalitet det är på enheter som köps in, desto större möjlighet att förlänga livscykeln.* 
  • Mindre än 20 % av all IT-utrustning återanvänds och återvinns. Ett system som håller koll på var utrustningen finns och hur den används är en viktig faktor. 
  • På konsumentmarknaden har handeln med använda enheter fått ett stort genomslag på senare år men här ligger tyvärr offentlig sektor efter. Endast en handfull upphandlingar av använd hårdvara genomförs per år.  

I korthet är hållbar upphandling som tar in det cirkulära perspektivet ett måste för att den offentliga sektorn ska minska sin klimatpåverkan samtidigt som verksamheterna i allt större utsträckning digitaliseras. Att ändra på ett beteende är svårt, både för individer och organisationer, men vi ser att påverkan på klimatet är alltför hög och vi måste tänka och agera på ett nytt sätt för en hållbar framtid.   

*Källa: Global E-waste Monitor 2020, World Economic Forum 

Uncategorized Education Public Sector

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


CAPTCHA image

* These fields are required.

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk