Artikel

Skolan och lärandet i en digitaliserad värld 

Har digitalisering i skolan varit ett experiment? Sveriges skolminister verkar uppenbarligen mena det. För att kunna svara på frågan måste vi först definiera vad vi faktiskt menar med digitalisering.

Det handlar inte om att digitalisera skolan, det handlar om skola och lärande i en digitaliserad värld. Har digitalisering i skolan varit ett experiment? Sveriges skolminister verkar uppenbarligen mena det. För att kunna svara på frågan måste vi först definiera vad vi faktiskt menar med digitalisering. Johan Magnusson och Tomas Lindroth har nyligen släppt sin bok ”Offentlig sektors digitalisering. Jag anser att alla som arbetar med eller är intresserade av offentlig sektors digitalisering, och därmed skolans digitalisering borde läsa denna bok. Magnusson och Lindroth definierar digitalisering som verksamhetsutveckling, ”en metod där digitala lösningar används för automatisering och innovation”. Men vad betyder denna definition i relation till skolans digitalisering? 

Digitalisering handlar inte om att överföra en analog aktivitet till en digital (datorisering), utan om att utveckla verksamhet och arbetssätt (digitalisering). Om vi utgår från Magnussons och Lindroths definition, är digitala läromedel då bra eller dåliga? Är läroplattformar bra eller dåliga? Är möten online sämre än möten fysiskt? Är det bra eller dåligt att läsa på skärm? Svaret döljer sig i effekten av aktiviteten eller arbetssättet. Det vill säga om de är gynnsamma för undervisning och lärande. 

Har skolans digitalisering gått för långt? Mitt svar är både ja och nej. Där Skolsverige ”datoriserat” skolan är svaret tyvärr i för många fall ja. Där har skolans ledare, pedagoger och elever i för hög utsträckning behövt anpassa sina arbetssätt utifrån tekniken, ekonomiska förutsättningar, leverantörer och IT-avdelningar. Däremot, om vi frågar oss om utvecklingen vad gäller undervisning och lärande har gått för långt, så är svaret självklart nej. En skola i en digitaliserad värld arbetar löpande med hur digital teknik kan förstärka och förbättra undervisning och lärande. Den utvecklar arbetssätt som ger mervärde i form av en mer kvalitativ undervisning, mer tid för lärande och mänskliga möten och den underlättar administration. Ett sådant utvecklingsarbete kan aldrig gå för långt. 

Det är bra att digitaliseringen i svensk skola ifrågasätts. Det är nyttigt och helt nödvändigt. Vi som driver verksamhets- och skolutveckling på Foxway jobbar kontinuerligt med att kritiskt granska våra arbetssätt. Ska vi bidra till den digitalisering som Magnusson och Lindroth talar om måste vi vässa våra tjänster ytterligare. Därför intensifierar vi vårt fokus på följande områden: 

  • Fokus på användaren 
    Utvecklingsprocesser planeras och genomförs på ett sådant sätt att den som berörs av det förändrade arbetssättet är inkluderad i processen.   
  • Fokus på nytta 
    Utvecklingsprocesser planeras och genomförs utifrån tydliga och överenskomna problemformuleringar och effektmål. 
  • Fokus på räckvidd och professionsutveckling 
    Utvecklingsprocesser planeras och genomförs för att nå så många som möjligt, och skapa så goda förutsättningar för professionsutveckling som möjligt. Detta innebär att vi på ett kostnads- och tidseffektivt sätt nyttjar digitaliseringens möjligheter vad gäller design och genomförande av utvecklingsprocesser. 

“Vi kan alltså antingen öka takten i digitaliseringen eller inleda avvecklingen av välfärden med en kraftig reduktion av erbjudandet från den offentliga sektorn”, säger Magnusson och Lindroth.  
 
Det är en tydlig ståndpunkt, men att öka takten anser vi inte handlar om att springa fortare, inte göra mer av samma, utan snarare att i högre grad sätta skola och lärande i en digitaliserad värld i fokus, och använda digitaliseringen som en motor och möjliggöra för utveckling och innovation. Det är den vägen vi kommer arbeta för framåt. 

Håkan Ingvarsson, Processledare  

Education

Läs fler artiklar

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk