Artikel

Digitalisering i skolan  

Skapa bättre förutsättningar för framtidens lärande

Debatten om digitalisering i skolan är ständigt aktuell och viktig. En av de centrala frågorna som ofta lyfts är om vi ska omfamna digitaliseringen i undervisningen. Fokus bör dock inte ligga på “om,” utan snarare på “hur“.

Skapa bättre förutsättningar för framtidens lärande 

Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för en givande och rättvis undervisning i både förskola och skola. Det handlar inte bara om att använda skärmar utan om att integrera teknologin på ett meningsfullt sätt som stödjer lärandet menar Anna Rosenqvist, Processledare på Foxway. 

Digitaliseringen sträcker sig långt bortom bara användningen av datorskärmar. Ett aktuellt exempel är under en av alla våra behovsanalyser vi bedriver hos kund där vi nu gjort en stor kartläggning på förskolor i en medelstor svensk stad. En sak som står ut är hur pedagogerna använder digitala verktyg för att dokumentera och följa upp barnens utveckling. Detta har lett till en smidigare process för att samla in och analysera data. Resultatet är en mer effektiv undervisning och en möjlighet att skräddarsy lärandeupplevelser som passar individuella elevers behov och framsteg. Genom att använda digital teknik kan pedagoger anpassa sin undervisning för att erbjuda bland annat en mer anpassad inlärningsupplevelse för eleverna säger Anna Rosenqvist. 

Samtidigt som regeringen i vissa fall förespråkar ett “från skärm till pärm“-synsätt utforskar processledarna på Foxway hur digitaliseringen ser ut i till exempel förskolor. Vi har under vår kartläggning sett spännande lärsituationer där nyfikna barn själva tar initiativ till att använda teknologi för att utforska och lära. Till exempel, när barnen själva använder digitala verktyg för att studera myror på nära håll eller när de frågar efter gröna skynken för att skapa egna filmer i green screen, fortsätter Anna.

Hur når vi då fram till rätt nivå? För att lyckas med den digitala transformationen i skolan, och nå fram till den nivå vi önskar, behövs det fokuseras på tre viktiga aspekter som måste arbeta i samklang: digitala verktyg, utvecklingssträvan och processförbättringar.

1. Digitala verktyg:

Dessa utgör grunden för den digitala omvandlingen. Genom att integrera tekniken i undervisningen och administrativa processer kan vi öka effektiviteten och förse resurser som stödjer lärande, inklusive digitala plattformar, program och verktyg. 

2. Innovationssträvan:

Det handlar om att ständigt sträva efter att hitta nya och kreativa sätt att integrera teknologin i undervisningen och skolans verksamhet. Det är nyckeln till att skapa en engagerande och anpassningsbar lärandemiljö som möter de ständigt föränderliga behoven hos elever. 

3. Processförbättringar:

Genom att revidera och optimera befintliga arbetsflöden och rutiner inom skolan kan vi skapa en smidigare och effektivare skolmiljö, däribland administrativa processer och undervisningsmetoder. 

Dessa tre faktorer är avgörande för att skapa en harmonisk och effektiv utbildningsmiljö som gynnar elever, lärare och all övrig personal inom skolan, menar Anna Rosenqvist.  

Education Public Sector

Läs fler artiklar

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk