Artikel

”Kommer det verkligen finnas personal på äldreboenden när jag blir gammal?”  

I och med befolkningens ökande ålder och därmed det ökande och förändrade vårdbehovet, skulle andelen som arbetar inom svensk välfärd behöva öka till 54% fram till 2031. 

Många känner säkert till att det är och fortsatt kommer vara en stor utmaning med arbetskraft framöver. 25 % av all tillgänglig arbetskraft i Sverige arbetar inom välfärden idag. I och med befolkningens ökande ålder och därmed det ökande och förändrade vårdbehovet, skulle andelen som arbetar inom svensk välfärd behöva öka till 54% fram till 2031. 

Jag anser att digitala verktyg och tekniska lösningar på ett positivt sätt kan bidra till arbetet inom vård- och omsorg. Det kan exempelvis möjliggöra egenvård och distansvård. Genom digitalisering kan vi frigöra tid för vård- och omsorgspersonalen, som istället kan användas till annat värdeskapande arbete. Vi är alla överens om att digitala arbetssätt inom vård- och omsorg inte får innebära försämrad kvalitet för vare sig personal eller de personer verksamheterna finns till för.  

Drygt 10 % av 50-taliserna använder sällan internet, men de som är födda på 60-talet eller senare ser i många fall digitala arbetssätt, både i yrkeslivet och privat, som en självklarhet. Utmaningen ligger hos den äldre befolkningen, de som idag får äldreomsorg i någon form. De är inte i lika hög grad vana vid digitala verktyg och att utföra vardagsärenden digitalt. Så ska äldreomsorg bedrivas med stöd av digital teknik så måste de personer som äldreomsorgen finns till för också inkluderas i utvecklingen. 

Det positiva i att inkludera fler äldre i den digitala utvecklingen är inte enbart för att äldreomsorgens resurser ska användas mer effektivt, utan också för att öka digitalt innanförskap för våra äldre. Genom digital inkludering kan de uppleva en bättre social tillvaro och en större delaktighet i samhället. De får fler möjligheter att kommunicera med familj och vänner via digitala verktyg, vilket i sin tur kan minska känslan av ensamhet.  

För oss är det viktigt att få vara med och bidra till att äldre upplever ett tryggt och självständigt liv. Samhället digitaliseras i hög takt och äldreomsorgen är inget undantag. För att upprätthålla god kvalitet behöver vi effektivisera arbetssätt med hjälp av digitalisering. 

Foxways helhetserbjudande möjliggör att kommuner kan erbjuda seniorer ett modernt digitalt verktyg, ett pedagogiskt utbildningsmaterial i form av tryckt handbok såväl som filmat material.  

Med hjälp av våra erfarna processledare kan Foxway hjälpa kommuner i processen att få ett ökat digitalt innanförskap för ett mer inkluderande samhälle.  

Andréa Blixter, Affärsutvecklare på Foxway 

Referenser:  

Debatt: Rekrytering inte nog för att lösa välfärdens utmaningar (kkuriren.se) 

Ekonomirapporten, december 2022 – SKR Rapportwebb  

Svenskarna och internet 2022 | Internetstiftelsen 

Uncategorized Municipality

Läs fler artiklar

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk